Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju

Projekta mērķis ir ieviest inovatīvas digitalizācijas iniciatīvas Latvijas augstskolās studiju kvalitātes uzlabošanai, integrējot pasaulē labāko digitālo mācību saturu no Coursera un EdX ar Austrijas fit4internet kompetenču novērtēšanas tehnoloģijām un inovatīvu mācību atbalsta un zināšanu apguves uzraudzības tehnoloģiju.

Projekta aktualitātes

#

Piecas augstākās izglītības iestādes Latvijā izstrādā un pielāgo jaunus tiešsaistes kursus

Lai ieviestu digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes uzlabošanai, piecas augstākās izglītības iestādes Latvijā šobrīd izstrādā un pielāgo vairāk nekā 40 tiešsaistes mācību kursus, kas līdz 2023. gada decembrim tiks integrēti studiju procesā projektā “Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju” (EduAim).

#

Eksperti: "IKT nozarei jākļūst arī par atbalstu izglītības nozares reformām"

Biedrība “Latvijas Formula 2050” un Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, SIA “Latvijas Mobilais Telefons” 2023. gada 26. maijā Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnes un inovāciju centrā rīkoja augsta līmeņa ekspertu konferenci “Izglītības digitalizācija: jauni risinājumi transformācijai darbībā”.

#

Latvijā izstrādā un studiju procesā integrēs vairāk nekā 40 tiešsaistes mācību kursus

Lai ieviestu digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes uzlabošanai, piecas augstākās izglītības iestādes Latvijā šobrīd izstrādā un pielāgo vairāk nekā 40 tiešsaistes mācību kursus, kas līdz 2023. gada decembrim tiks integrēti studiju procesā projektā “Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju” (EduAim).

#

Tiek turpināts īstenot digitalizācijas projektu studiju kvalitātes uzlabošanai

Latvijas Jūras akadēmijā šī gada 27.janvārī aizvadīts studiju digitālo prasmju apguves kvalitātes uzlabošanai veltīts seminārs EduAim projekta ietvaros.

"Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju" 8.2.3.0/22/A/003 ESF (REACT-EU)

"Enhanced Digital Capacity for Universities by Smart Integration of On-Line Learning Resources and Analytics." 8.2.3.0/22/A/003 ESF (REACT-EU)