Dr.sc.comp.
Anita Jansone

Projekta vadītāja
  • Liepājas Universitāte

MBA
Guna Jākobsone-Šņepste

Projekta vadītājas vietniece
  • Liepājas Universitāte

Mg.sc.admin.
Gunta Dejus

Projekta koordinatore, darba grupas vadītāja
  • Liepājas Universitāte

Mg.sc.comp.
Daina Ezertēva

Projekta koordinatore, darba grupas vadītāja
  • Vidzemes Augstskola

Dr.Philol.
Maija Burima

Projekta koordinatore, darba grupas vadītāja
  • Daugavpils Universitāte

Mg.sc.comp.
Gundega Teilāne

Projekta koordinatore, darba grupas vadītāja
  • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Mg.oec.
Inguna Sīmane

Projekta koordinatore, darba grupas vadītāja
  • RTU Latvijas Jūras akadēmija