Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju (EduAim) Nr. 8.2.3.0/22/A/003 (REACT-EU)

Projekta mērķis: EduAim iniciatīva atbilst Darbibas programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifisko mērķu 14.1.1. "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozare (ESF)" aktivitātes 14.1.1.1. "Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes uzlabošanai" nostādnēm ar mērķi augstskolas ieviest digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes uzlabošanai.

Projekta anotācija un galvenie uzdevumi

Mācību kursu un EduAim sistēmas izstrāde.

 • 1. Pārņemt prasmju pārbaudes metodiku, ko piedāvā Fit4Internet vai citas līdzīgas asociācijas, lai saskaņotu kursus un satura piedāvājumu ar vajadzībām.
 • 2. Projekta stratēģiskā partnera Coursera, EdX esoša tiešsaistes satura nodrošināšana caur EduAim portālu un satura izstrāde vai pielāgošana no Latvijas partneriem.
 • 3. Īstenot labi izveidotu publicitātes pasākumu, atbilstošu Izplatīšanas un Izmantošanas plānu, lai nodrošinātu rezultātu ilgtspējīgu izmantošanu.
 • 4. Ieviest uzlaboto mācību atbalsta funkcionalitāti ar zināšanu apguves uzraudzības sistēmu un integrāciju EduAim portālā.
 • 5. Esošas pasniegšanas un jaunas mācību satura izstrādes metodoloģijas modernizācija ar papildu mācību atbalstu un zināšanu apguves uzraudzības saturu.

Projekta rezultāti

Izstrādāti un aprobēti mācību kursi, kas darbināmi EduAim sistēmā. Kursu saraksts definēts projekta pieteikumā.

Projekta sagaidāmie rezultāti

Uzlabot un veidot progresīvu digitālo izglītību piecās Latvijas partneru augstskolas. Portāls EduAim latviešu un angļu valodā būs pieejams arī citām Latvijas augstskolām un mācību iestādēm. Atlasīt vismaz 15 Coursera kursus un vismaz 15 EdX kursus angļu valodā un pabeigt tos ar arēju izglītojamo atbalstu, tostarp zināšanu apguves uzraudzību. Noformēt vismaz 10 jaunus oriģinālus e-kursus latviešu valoda ar EduAim mācību atbalstu. EduAim kursus pilotēs 5 Latvijas partneri. Iniciatīva paredz, ka dažādās izmēģinājuma sesijās piedalīsies līdz 250 izglītojamie.

EduAim iniciatīva atbilst Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifisko mērķu 14.1.1. "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē (ESF)" aktivitātes 14.1.1.1. "Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes uzlabošanai" nostādnēm ar mērķi augstskolās ieviest digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes uzlabošanai.

Projekts "Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju" (EduAim), projekta Nr. 8.2.3.0/22/A/003 (REACT-EU)
Projekta kopējais finansējums: 1 321 314,82 EUR
Projekta finansējuma avots: ESF finansējums - 71,6% (946 061,41), valsts budžeta finansējums – 28,4% (375 253,41)
Projekts tiks īstenots 14 mēnešu laikā – no 2022.gada oktobra līdz 2023. gada decembrim.
#

Projektu īsteno

 • Liepājas Universitāte (vadošais partneris)
 • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
 • Daugavpils Universitāte
 • Vidzemes Augstskola
 • RTU Latvijas Jūras Akadēmija
 • Stratēģiskais partneris Coursera (ASV)
 • Stratēģiskais partneris Fit4internet (Austrija)

LiepU projekta personāls:

 • Anita Jansone
 • Guna Jākobsone-Šņepste
 • Gunta Dejus
 • Lāsma Ulmane-Ozoliņa
 • Atis Kapenieks
 • Dzintars Tomsons
 • Ieva Vītoliņa
 • Uldis Drišļuks
 • Dina Barute
 • Jānis Kapenieks sen.
 • Kristīne Mackare
 • Aleksandrs Gorbunovs
 • Iveta Daugule
 • Bruno Žuga
 • Airisa Šteinberga
 • Anete Hofmane
 • Kaspars Lauris
 • Ilva Magazeina
 • Jānis Kapenieks jun.
 • Žanis Timšāns
 • Mārtiņš Šneiders
 • Dina Barute

RTA projekta personāls:

 • G.Bērina
 • I.Beinaroviča-Litvinova
 • A.Teilāns
 • P.Grabusts
 • A.Nikolajeva
 • Rohit
 • I.Zarembo
 • A.Zorins
 • V.Bambāns
 • E.Pavlovskis
 • A.Āboliņa
 • A.Skromulis

DU projekta personāls:

 • Maija Burima
 • Sandra Zariņa
 • Svetlana Ignatjeva
 • Kārlis Apalups
 • Andris Vagalis
 • Diāna Skuķe

ViA projekta personāls:

 • Daina Ezertēva
 • Edmunds Jansons
 • Arnis Cīrulis
 • Lauris Taube
 • Toms Amsons
 • Zintis Erics
 • Kaspars Osis
 • Sarma Cakula
 • Anžela Jurāne Brēmane

RTU LJA projekta personāls:

 • Inguna Sīmane
 • Sintija Girgensone
 • Inese Barbare
 • Jānis Brūnavs
 • Deniss Bičkovs
 • Students
 • Inguna Sīmane

Publikācijas

Zinātniskas publikācijas

AUTOMATION OF FEEDBACK ANALYSIS IN ASYNCHRONOUS E-LEARNING

- Rohit, Peter Grabusts, Artis Teilans, Atis Kapenieks

TELECI Approach for e-Learning User Behavior Data Visualization and Learning Support Algorithm

Atis KAPENIEKS, Iveta DAUGULE, Kristaps KAPENIEKS, Viktors ZAGORSKIS, Janis KAPENIEKS Jr, Zanis TIMSANS, Ieva VITOLINA

Knowledge Acquisition Data Visualization in eLearning Delivery

Atis Kapenieks, Iveta Daugule, Kristaps Kapenieks, Viktors Zagorskis, Janis Kapenieks jun., Zanis Timsans, Ieva Vitolina

Projekta dokumenti

Best Poster Award Candidate Certificate

CSEDU 2020 12th International Conference on Computer Supported Education

Latvijas Zinātņu akadēmijas atzinības raksts

par 2021. gada zinātnes sasniegumu