EduAim projekta ietvaros ir izstrādāta virkne rīku studiju procesa monitoringa un mācīšanās procesa veicināšanai.

"ARTSS" – mācīšanās analītika

EduAim projekta ietvaros tiek pielietota valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšana” projekta “ARTSS: Perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem un drošiem servisiem” ietvaros attīstītā attālināto pārbaudījumu veikšanas un zināšanu novērtēšanas-monitoringa tehnoloģija ARTSS.

ARTSS-EDU mērķis ir pārveidot studējošo no pasīva vērotāja par aktīvu domātāju, tādējādi atvieglojot zināšanu apguvi. Viens no izstrādātās jautājumu sistēmas uzdevumiem ir saglabāt studējošo uzmanību, regulāri iesaistot viņus atbildēs uz jautājumiem apgūstamā priekšmeta kontekstā. E-kurss tiek pielāgots, lai katrā kursa vienībā iegūtu analīzei nepieciešamos lietotāju uzvedības datus. Veidojot analītisko sistēmu, tika ņemti vērā iepriekšējie pētījumi šajā jomā, kas norāda, ka kursā veiktie klikšķi jāaplūko kopā ar citiem parametriem, lai noteiktu punktu, kur studējošais ir zaudējis uzmanību, un tā vietā, lai būtu aktīvs izglītojamais, ir kļuvis par klātbūtnes atdarinātāju. Nepieciešamo iesaisti nodrošina ievirzes un pašpārbaudes jautājumu izvietošana katras apakšnodaļas sākumā un beigās. Studējošie tiek informēti, ka atbildes uz šiem jautājumiem gala vērtējumā netiks ņemtas vērā, tomēr atbilde uz tiem ir daļa no mācību procesa, tādējādi tiek celta studējošo motivācija.

Vairāk informācijas par ARTSS: https://artss.rtu.lv/lv/artss-perspektivas-tehnologijas-noturigiem-un-drosiem-servisiem

Avoti:
1) ARTSS: Perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem un drošiem servisiem VPP-COVID-2020/1-0009 Priekšlikumi mācīšanās analītikas monitoringam augstākajā izglītībā. http://iti.rtu.lv/vitk/sites/default/files/file-upload/ARTSS_Macisanas_analitikas_zinojums%2016apr2021_Final.pdf

Zināšanu uztveres monitorings

ZUM (zināšanu uztveres monitorings) EduAim tīmekļa lietojumprogramma ir interaktīva datu vizualizācijas platforma, kas galvenokārt paredzēta izglītības iestāžu akadēmiskajam personālam, piemēram, skolotājiem un lektoriem, lai analizētu un izprastu studentu sniegumu konkrētos kursos.

Studentu snieguma dati tiek ģenerēti Moodle mācību vadības sistēmā, kas tiek plaši izmantota izglītības satura pārvaldīšanai un izglītojamo progresa izsekošanai. Moodle kursi atbilst noteiktam formātam, kas paredzēts, lai efektīvi novērtētu studentu izpratni par kursa priekšmetiem. Katrā kursā ir pārbaudes testi gan pirms, gan pēc mācību satura, kas ļauj vispusīgi novērtēt studentu zināšanu apguvi un izaugsmi visa kursa laikā. Studentu sniegumu dati tiek vizualizēti tīmekļa lietojumprogrammā.”

Studentu digitālo prasmju pārbaudes rīks

Digitālo prasmju novērtēšanas pieeja Fit4Internet ir izstrādāta, balstoties uz Eiropas Komisijas izstrādāto DigComp2.2 digitālo prasmju izvērtēšanas ietvarprogrammu. "Fit4internet” sniedz apmācāmajiem iespēju novērtēt savas digitālās prasmes, izmantojot Fit4Internet rīkus CHECK (rīks ietver pašnovērtējuma jautājumus) un QUIZ (rīkā tiek ietverti uz zināšanām balstīti jautājumi). Projekta “EduAim” ietvaros tiek izstrādāts rīks Fit4Internet digitālo prasmju novērtējuma analīzei - pilnveides apmācību kursu rekomendēšanas un apmācību materiālu nodrošināšanas nolūkos.

Sejas izteiksmju atpazīšanas rīks

Spraudnis sejas izteiksmju novērtēšanai (noskaņojuma) Moodle vidē, nodrošina iespēju sekot līdzi studenta emocijām apmācību laikā (video skatīšanās laikā). Studentu dati tiek ģenerēti Moodle mācību vadības sistēmā, tādējādi palīdzot efektīvi novērtētu studentu attieksmi par kursa materiāliem.

Lasīšanas atvieglošanas rīks

Atbalsta lietotne digitālo mācību materiālu tipogrāfiskā dizaina pielāgošanai dažādiem dokumentu veidiem, kā DOCX, DOC, PDF, ODT. Nodrošina cilvēka redzes sistēmas noguruma un diskomforta un ar to saistītu sūdzību un problēmu ierobežošanai digitālo ierīču un ekrānu ilgstošas lietošanas mācību procesā ierobežošanai. Sadarbībā ar Moodle spraudni, nodrošina iespēju Moodle vidē mācību materiālu tipogrāfijas stilu pielāgot dažādiem redzes traucējumiem. Lietojumprogrammas galvenā ideja ir palīdzēt automātiski (viegli un ātri) padarīt e-materiālu formatējumu piemērotāku katram lietotājam, pamatojoties uz rekomendācijām, un padarīt tos personalizētākus un efektīvākus caur lietotnes mācīšanās procesu.

Redzes traucējumu radīto izaicinājumu novēršanas nolūkā EduAim lietotnē tiks nodrošināta šādu teksta parametru izmaiņas:

  • teksta fonts (fonts),
  • galvenā teksta lielums,
  • virsrakstu lielums.

Lietotnes instalācijai nepieciešams:

  • 1. Vismaz Windows 10 (64 bitu) ar jaunākajiem atjaunājumiem.
  • 2. Sistēmā instalēta .NET 6 pakotne. To var lejupielādēt Microsoft lapā: https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/thank-you/runtime-desktop-6.0.24-windows-x64-installer
  • 3. Programmas pilnai funkcionalitātei nepieciešama instalēta Microsoft Office programmatūra.
  • 4. Instalējot programmatūru "Usable & Formatted" var parādīties paziņojums par nezināmu programmatūru vai nezināmu programmatūras izstrādātāju. Jāatļauj šo programmu instalēt datorā.

Darbs Moodle vidē. Moodle vidē ir iespējams lejupielādēt dokumentus no Moodle lapas pa tieši uz programmu. Tam ir nepieciešams, lai programma "Usable & Formatted" darbojas fonā. Moodle lapas augšā , labajā pusē blakus programmas ikona ir slēdzis, kas jāieslēdz. Pie visiem lejupielādējamajiem dokumentiem parādīsies programmas "Usable & Formatted" ikona. Spiežot uz šo ikonu, dokuments tiks lejupielādēts programmā, apstrādāts un parādīts programmas lasītājā. Ja nepatīkt dokumenta izskats, ir iespējams tūlīt pat mainīt fonta veidu un lielumu. Pāveidoto dokumentu var saglabāt, kā DOCX vai PFD dokumentu.

Lietotne ir atvērtā koda risinājums, kas pieejama publiskai lietošana: https://github.com/EduAim/UsableFormatted

Virtuālās realitātes risinājums

Virtuālās realitātes risinājums sanāksmēm un lēmumu pieņemšanai veidots ar vairāku lietotāju funkcionalitāti un dažādu vairāklietotāju telpu pieejamību. Risinājums nodrošinās reāllaika tikšanos iespējamību lietotāju grupām attālinātā virtuālā telpā. Tādējādi ir sniegta iespēja uzlabot attālinātā veida komunikāciju starp studējošiem praktisku uzdevumu veikšanai un projekta partneriem metodoloģisku jautājumu risināšanai. Virtuālajā vidē tās lietotājiem būs iespējams izmantot virkni rīkkopu attālinātai lēmumu pieņemšanai un sadarbības aktivitāšu veikšanai (piemēram, VR tāfeles un 3D modeļu demonstrēšanai). Šis progresīvais risinājums nodrošina studējošiem mūsdienu nākotnes digitālo prasmju apguvi – nodrošinot apsteidzošo digitālo prasmju apguvi.