Eksperti: "IKT nozarei jākļūst arī par atbalstu izglītības nozares reformām"

Biedrība “Latvijas Formula 2050” un Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, SIA “Latvijas Mobilais Telefons” 2023. gada 26. maijā Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnes un inovāciju centrā rīkoja augsta līmeņa ekspertu konferenci “Izglītības digitalizācija: jauni risinājumi transformācijai darbībā”.

Pasākumā eksperti analizēja pašreizējos risinājumus un nākotnes izaicinājumus izglītības digitalizācijā, tostarp inovācijai dažādās izglītības formās un līmeņos, kas balstās digitalizācijas iespējās un atbilst digitālās transformācijas uzdevumiem un ir vērsti uz indivīdu un organizāciju digitālā brieduma pakāpes ievērojamu palielināšanu.

Komentējot temata aktualitāti biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes loceklis, Banku augstskolas padomes loceklis Andris Nātriņš norādīja: “Digitalizācija izglītībā ir nozīmīgs faktors, kas izšķirs, kāds būs nākotnes izglītības piedāvājums Latvijā, vai tas veidos nosacījumus tādai cilvēkkapitāla jaudai un kvalitātei, kas sekmēs valsts globālo konkurētspēju, tostarp, sniegs labu signālu Eiropas Savienības kopējām iniciatīvām tālākai prasmju attīstīšanai”.

Savukārt VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols uzsvēra: “IKT nozare pēc pandēmijas attīstās vēl straujāk un dinamiskāk nekā iepriekš. To nosaka gan tehnoloģiju, gan visās tautsaimniecības nozarēs notiekošā digitālā transformācija, kas paģēr būtisku atbalstu, jaunas skaitļošanas jaudas, datu pārraides risinājumus un aizsardzības metodes. IKT nozarei vienlaikus jākļūst arī par atbalstu izglītības nozares reformām, radot apstākļus līdzsvarotai mijiedarbībai un resursu pieejamībai, kas var ievērojami uzlabot gan izglītības kvalitāti, gan jēgpilnu un inovatīvu projektu īstenošanu nacionālā un starptautiskā līmeni”.

Konferences prezentācijās un diskusijā eksperti iezīmēja svarīgākos uzsvarus digitalizācijai darbībā konkrētās izglītības ekosistēmas jomās, sniedzot atbildes uz jautājumiem par to, kā veidot optimālu politiku, partnerību, augstskolu pārvaldību, studiju satura un procesa efektīvu organizāciju, kā pielāgot jaunus risinājumus un, kā reaģēt uz jaunu tehnoloģisku fenomenu, kā mākslīgā intelekta rīku masveidīgas izplatības lielu izaicinājumu.

Konferences ievaddaļā ar uzrunām uzstājās SIA “Latvijas Mobilais Telefons” prezidents, biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes priekšsēdētāja vietnieks, konferences norises vadītājs Juris Binde, Rīgas Tehniskās universitātes rektors Tālis Juhna, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre.

Pirmajā daļā prezentācijās savu redzējumu izklāstīja Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācību studiju centra direktors Atis Kapenieks “Digitālā laikmeta izglītība – kādu to redzam?”, Rīgas Tehniskās universitātes studiju prorektore Elīna Gaile-Sarkane “Digitalizācija - mūsdienīgas universitātes priekšnosacījums”, VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols “Izglītības digitālā (r)evolūcija. Atbildība|Attīstība|Atvērtība”, AS “SAF tehnika” valdes priekšsēdētājs Normunds Bergs "Vai, skatoties datora ekrānā var iemācīties strādāt ar rokām, jeb kādu inženieri sagaida industrija.", Izglītības un zinātnes ministrijas Informācijas tehnoloģiju departamenta direktora vietniece digitālās transformācijas jomā Ilona Platonova “Kā meklēt savu vietu virtuālajā izglītības pasaulē?”.

Otrajā daļā ekspertu domu apmaiņā, kuru vadīja Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares eksperts Edmunds Beļskis, biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes loceklis, Banku augstskolas padomes loceklis Andris Nātriņš piedalījās Rīgas Tehniskās universitātes inovāciju prorektore Liene Briede, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieks valsts pārvaldes pakalpojumu pārvaldības jautājumos Mareks Gruškevics, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes zinātņu prorektore Irina Arhipova, Valsts kancelejas direktora vietnieks valsts attīstības jautājumos, Pārresoru koordinācijas departamenta vadītājs Pēteris Vilks, 14. Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisijas priekšsēdētājs Atis Švinka, Rīgas Tehniskās universitātes padomes loceklis Jānis Ločs, AS SEB Banka valdes priekšsēdētāja, biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes locekle Ieva Tetere, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes padomes priekšsēdētāja, biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes locekle Laimdota Straujuma, “Prudentia” partneris, biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes loceklis Ģirts Rungainis, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Andris Teikmanis, Rīgas Tehniskās universitātes attīstības prorektors Artūrs Zeps, Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektora p.i. Gatis Bažbauers, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomniece Irēna Emilia Švilpe, Latvijas Universitātes profesors, biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes loceklis Gundars Bērziņš, Daugavpils Universitātes profesore Maija Burima, Liepājas Universitātes profesore Anita Jansone, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesors Artis Teilāns, Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības studiju centra pētniece Iveta Daugule, Liepājas pašvaldības Izpilddirektora padomniece IT izglītības un attīstības jautājumos Agate Ambulte, Latvijas Universitātes Studentu padomes priekšsēdētāja Eva Borska.

Konferences norises ieraksts interesentiem ir pieejams: https://youtube.com/live/NuNczKM_wUA?feature=share

https://lvportals.lv/dienaskartiba/352173-eksperti-ikt-nozarei-jaklust-ari-par-atbalstu-izglitibas-nozares-reformam-2023