EduAim partneru seminārs Liepājā

No 12. līdz 15. decembrim notika EduAim projekta noslēguma seminārs klātienē, Liepājas Universitātē, un tiešsaistē

Projekta partneri seminārā:

  • 1) iepazinās par Liepājas Universitātes studiju metodēm un tehniskajiem risinājumiem;,
  • 2) saņēma ekspertes Danguole Rutkauskiene (Lietuva) novērtējumu un ieteikumus;
  • 3) piedalījās prezentācijā par mākslīgā intelekta un virtuālas realitātes tehnoloģiju izmantošanu EduAim mācību satura pasniegšanā;
  • 3) pārrunāja e-kursu pilotēšanu, projekta ilgtspēju un citus aktuālos jautājumus.

Projekts “Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju” (EduAim), projekta Nr. 8.2.3.0/22/A/003, tiek īstenots no 2022.gada oktobra līdz 2023.gada decembrim, un tā kopējās izmaksas ir 1 321 314,82 EUR, no kurām 28,4% ir valsts budžeta un 71,6% Eiropas Sociālā fonda līdzekļu finansējums. Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.