Noslēdzies EduAim projekts

Ir noslēdzies projekts “Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju” (EduAim).

“Projekts deva labu iespēju sadarboties kopā piecām augstskolām un veidot ilgtermiņa sadarbību arī turpmāk. Kopīgos darba semināros dalījāmies ar pieredzi un projekta laikā kopā veidojām e-studiju materiālus un vidi. Paši daudz mācījāmies un iepazinām pasaulē vadošo e-studiju organizatorus, kā Coursera un edX,” norāda EduAim projekta vadītāja Anita Jansone.

Projekts guvis negaidīti lielu atsaucību, ir pabeigts darbs pie aktivitāšu īstenošanas, sasniegti visi plānotie rezultāti un projekta komanda strādā pie EduAim ilgtspējas un attīstīšanas jautājumiem.

Paldies CFLA un ESF par atbalstu idejas īstenošanai - digitālo prasmju uzlabošanas nolūkos ne IT studentiem, kā arī paldies visiem projekta partneriem par iesaistīšanos projekta tapšanā un īstenošanā!

Tiešsaistē bez maksas iespējams apgūt vairāk nekā 40 digitālo prasmju pilnveides kursus (delfi.lv)
Tiešsaistē bez maksas var apgūt vairāk nekā 40 digitālo prasmju kursus (tvnet.lv)
Latvijas partneru augstskolas piedāvā tiešsaistē bez maksas apgūt vairāk nekā 40 digitālo prasmju pilnveides kursu (lvportals.lv)
Piecas Latvijas augstāko izglītības... - Atgriežos Kurzemē | Facebook
Vairāk nekā 40 tiešsaistes kursos iespējams bez maksas apgūt digitālās prasmes » irLiepāja (irliepaja.lv)
Go Digital With EduAim ESDW

Projekts “Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju” (EduAim), projekta Nr. 8.2.3.0/22/A/003, tiek īstenots no 2022.gada oktobra līdz 2023.gada decembrim, un tā kopējās izmaksas ir 1 321 314,82 EUR, no kurām 28,4% ir valsts budžeta un 71,6% Eiropas Sociālā fonda līdzekļu finansējums. Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.