Seminārs Daugavpils Universitātē

27. septembrī, pasākuma dalībniekiem bija iespēja:

  • 1) iepazīties ar Daugavpils Universitātes infrastruktūru STEM jomā,
  • 2) vērot EduAim Virtuālās realitātes risinājuma funkcionalitātes paraugdemonstrējumu,
  • 3) uzzināt par studiju satura apguves, vērtēšanas un citām aktualitātēm.

Projekts “Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju” (EduAim), projekta Nr. 8.2.3.0/22/A/003, tiek īstenots no 2022.gada oktobra līdz 2023.gada decembrim, un tā kopējās izmaksas ir 1 321 314,82 EUR, no kurām 28,4% ir valsts budžeta un 71,6% Eiropas Sociālā fonda līdzekļu finansējums. Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.